Єдина Країна! Единая Страна!Студентська хвиля | Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Студентська хвиля

Студентське самоврядування Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу (ККТК) створено за вимогами законодавства України та функціонує за підтримки директора. Студентське самоврядування створено для вирішення питань, що стосуються процесу навчання, здобуття наукового досвіду, організованого відпочинку, проведення культурно-масових заходів, підтримання здорового способу життя та інших питань, які відповідають чинному законодавству України. Представники студентського самоврядування беруть активну участь в усіх заходах різного рівня та сприяють реалізації проектів, започаткованих в інституті. Це об’єднання функціонує з метою захисту прав студентів та сприяння виконанню ними своїх обов’язків, гармонійному розвитку особистості студента, формує в ньому навички майбутнього організатора, керівника, виконавця. Діяльність органів студентського самоврядування націлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів.

В ККТК розроблена й втілюється в життя комплексна система організаційно-виховної роботи, що об’єднує адміністративні та студентські структури. Досвід організаційно-виховної роботи свідчить про необхідність наукового підходу до виховання майбутніх спеціалістів.

В ККТК створені сприятливі умови для самовизначення та самореалізації студентської молоді. Не перший рік працює студентське самоврядування, яке здійснюється на рівні академічної групи, факультету, інституту. Студентське самоврядування у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням “Про студентське самоврядування ККТК. Між студентською Радою, адміністрацією та професорсько-викладацьким складом склалися партнерські стосунки. Укладено договір про співпрацю між студентською Радою та адміністрацією вузу. Впровадження студентського самоврядування є конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття відповідальності, вміння розв’язати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

Куратори академічних груп здійснюють контроль за навчанням, відвідуванням занять, проводять кураторські години, залучають до роботи всіх студентів своєї групи. Звітують на засіданнях рад факультетів, Студентській раді. Активність студентської молоді підтверджується й тими різноманітними заходами, які проходять.

Орган студентського самоврядування (ОСС) – це об’єднання студентів (вузу, факультету, гуртожитку тощо) для реалізації заходів, що спрямовані на задоволення потреб студентів, захист їх прав та інтересів.

Основною метою діяльності Студентської ради є:

  • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
  • Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
  • Виявлення і реалізація творчих здібностей студентів, формування кращих моральних якостей. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління університетом.

Завдання Студентської ради:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад;
  • сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи, підвищення якості навчання;
  • залучення студентів до безпосередньої участі у реалізації державної молодіжної політики;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

 

Рекомендуємо:

Архів

Всі права захищені. © 2012-2018 Кіровоградський кібернетико-технічний коледж.
Копіювання матеріалу з сайта лише з дозволу адміністрації.
Яндекс.Метрикаключевые слова: Кіровоградський коледж, кібернетико-технічний коледж, коледж, ККТК, Кіровоград, КТККіровоградський кібернетико-технічний коледж kktk.kr.ua, Интернет-магазин poly-kancler.kr.ua, Спілка підприємців в Кіровограді kirspilka.kr.ua, Идеи на медицинскую тематику medtehideas.com.ua, Интернет-магазин poly-kancler.com.ua, Теософия в Кировограде theosophy.kr.ua, Кіровоградський інститут розвитку людини vmurol.kr.ua