Відділення перепідготовки

Випускників на базі середньої спеціальної або вищої освіти будь-якої професії для здобуття другого фаху (другої вищої освіти) за результатами вступних іспитів:

Напрям підготовки: «Економіка і підприємництво».

Спеціальність: «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів.

Форми навчання: денна, вечірня.

Термін навчання – 1 рік.

Напрям підготовки: «Програмна інженерія»

Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення».

Кваліфікація: молодший спеціаліст з програмування.

Форми навчання: денна, вечірня.

Термін навчання – 2 роки.