Випускникам ПТУ

ВИПУСКНИКАМ ПТУ

– які отримали кваліфікацію “Оператор комп’ютерного набору”, “Оператор комп’ютерної верстки” мають можливість продовжить навчання за спеціальністю “Розробка програмного забезпечення” та за скороченим терміном навчання (2,5 роки) отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

– які отримали кваліфікацію “Конторський службовець (бухгалтерія)”, “Контролер ощадного банку” мають можливість продовжити навчання за спеціальністю “Фінанси і кредит” та за скороченим терміном навчання (1,5 роки) отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Випускники ПТУ зараховуються за результатами фахових вступних іспитів.