Спеціальність “Фінанси і кредит”

ВИПУСКНИКАМ 9-х КЛАСІВ

Галузь знань “Економіка та підприємництво”

Спеціальність “Фінанси і кредит”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Термін навчання – 3 роки.

 

ВИПУСКНИКАМ 11-х КЛАСІВ

Галузь знань “Економіка та підприємництво”

Спеціальність  “Фінанси і кредит”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Для вступу надаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з Української мови та літератури, Математики або Історії України.

Термін навчання – 2 роки.

Форми навчання: денна, заочна.

Напрям підготовки “Фінанси і кредит”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з фінансів та кредиту.

Для вступу надаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з Математики, Української мови та літератури, Історії України або Географії.

Термін навчання – 4 роки.

Форми навчання: денна, вечірня.